Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

CAS Webinar on Asia, November 30

"Kinas AI ekosystem" with Dr. Anders C. Johansson, Director, Stockholm China Economics Research Institute and Co-Director, Center for Asian Studies, Stockholm School of Economics

Kina har under de senaste åren växt fram som ett av de ledande länderna inom AI. I detta webbinarium presenteras och diskuteras en nyligen färdigställd rapport om Kinas AI ekosystem. Rapporten kartlägger Kinas policy och nationella satsning inom AI, regionala hubbar och ledande aktörer. Den belyser också styrkor och utmaningar i det kinesiska AI ekosystemet samt tillhandahåller en översiktlig diskussion om möjligheter och utmaningar för aktörer i det svenska AI ekosystemet.

Datum och Tid: onsdag 30 november, kl. 15:00-16:00 (CET)

Språk: Svenska

Program:

15.00 – 15.05: Introduktion – Patrik Ström, Director, European Institute of Japanese Studies och Co-Director, Center for Asian Studies, Handelshögskolan i Stockholm

15.05 – 15.30: Presentation – Anders C. Johansson, Director, Stockholm China Economic Research Institute och Co-Director, Center for Asian Studies, Handelshögskolan i Stockholm

15.30 – 15.40: Expertkommentar – Susanne Stenberg, Senior Researcher, RISE

15.40 – 15.50: Expertkommentar – Daniel Gillblad, Co-Director, AI Sweden

15.50 – 16.00: Paneldiskussion och tid för frågor från publik

CAS Webbinarium 30 november Inbjudan

CAS Webbinarium "Kinas AI ekosystem", 30 november

CAS