Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Lycka på schemat för alla nya Handelsstudenter

Handelshögskolan i Stockholm tar ett stort steg framåt för att främja välbefinnande och välmående bland sina studenter. Från och med höstterminen erbjuds alla nya kandidatstudenter en intensivkurs i lycka och välmående – en världsunik satsning i sitt slag.

För snart ett år sedan sjösatte Handelshögskolan sitt nya Center for Wellbeing, Welfare and Happiness, lett av professorn Micael Dahlen. Centret har som mål att med sin forskning verka för att vi ska bli mer välmående både som individer och som samhälle. Som ett led i detta inför nu Handelshögskolan en världsunik satsning på lycka på schemat för alla nya kandidatstudenter, från och med höstterminen 2024.

I augusti håller Handelshögskolan för första gången en intensivkurs i lycka och välmående för alla nya studenter på kandidatprogrammen vid lärosätets kursgård utanför Sigtuna. Till grund för kursen ligger högskolans mest populära valbara kurs, med fokus på lycka och välmående, som hålls av Micael Dahlen. De totalt 360 studenterna kommer delas upp i fyra grupper som tillbringar 24 timmar vardera på kursgården. Syftet är att sätta tonen för de kommande tre åren vid Handelshögskolan.

Ekonomi som bidrar till välfärd, välmående och lycka

Studenterna kommer få sätta sina studier i ett större sammanhang och vrida och vända på perspektiven både utifrån sina egna liv, människorna omkring dem och världen vi lever i. Hur kan de bli hållbara människor som är delar av och bidrar till vad ekonomi i grunden handlar om – välfärd, välmående och lycka?

Studenterna kommer att få göra gruppövningar och individuella uppgifter både på plats och att jobba vidare med under sitt första studieår. De kommer få fundera över och sätta upp mål för vad de vill uppnå med sina studier och hur de ska främja sitt eget och varandras välmående.

– Det här känns väldigt spännande. Genom att lägga den här grunden både för deras studieliv och för vad de studerar hoppas vi att de ska må bättre både nu och i det långa loppet och skapa en massa bra ringar på vattnet långt utanför våra väggar, säger Micael Dahlen.

För redan inskrivna studenter kommer kursen Happiness and Wellbeing: Making a Better Life även fortsättningsvis att vara valbar under det tredje läsåret. För studenter på Retail Management-programmet kommer en kurs på samma tema att vara obligatorisk för alla studenter som är inskrivna från och med 2023, och kommer att ges första gången under vårterminen 2025.

– Att satsa på våra studenters välmående och välbefinnande är en självklarhet, inte bara för att de ska klara sig igenom studierna, utan för att bidra till vår gemensamma välfärd. Hos oss börjar många av framtidens ledare sina karriärer. Genom att integrera välbefinnande i deras akademiska och professionella utveckling är vår förhoppning att våra studenter och alumner vill vara med och skapa en mer hållbar och välmående värld både för sig själva och för sina medarbetare, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

Som en del i den nya satsningen kommer också studenternas lycka att mätas under studietiden, med start i samband med intensivkursen. Under våren sjösattes också ett projekt för att mäta Handelsalumnernas lycka, med målet att bättre förstå hur karriär- och livsval påverkar alumnernas upplevda känsla av välmående.

Micael Dahlen 
Professor of Wellness, Welfare and Happiness
Center for Wellness, Welfare and Happiness, Handelshögskolan i Stockholm
Email: micael.dahlen@hhs.se

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Handelshögskolan i Stockholm
Email: ylva.mossing@hhs.se
Tel: +46 730 97 26 16

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

Mer information om Handelshögskolan i Stockholm, samt alla våra pressmeddelanden, hittar du på hhs.se.

SSE CWWH Health Sustainability Happiness Wellbeing News Press release