Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny studie: Här är företagen som lever upp till hållbarhetsmålen

För snart tre år sedan kom en ny lag som tvingar företagen att redovisa hur de arbetar med hållbarhet. Ett forskningslag vid Handelshögskolan i Stockholm har sett över vad de 95 största börsbolagen sagt att de ska göra – och vad de gjort.

– Vi har tittat på vilka företag som gått från fina ord, mål och policys till handling, säger Lin Lerpold, docent och forskare vid Handelshögskolans hållbarhetscentrum Misum.

I studien jämförs företagens kommunicerade hållbarhetsarbete med vad de senare anger att de har gjort. Detta utifrån antagandet att stora företag inte kommunicerar mål och inspektioner utan att de efterlevs. 

– Att ljuga vore en enorm risk för företagen, säger Lin Lerpold.

Läs hela artikeln, publicerad i Dagens Nyheter den 24 september 2019, här.

Ladda ner rapporten här.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer