Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny bok! Upphandlad. Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

Offentlig upphandling är ett i debatten dominerande marknadsinstrument för att organisera välfärd och relationer i det svenska samhället. Varje år omfattas närmare 650 miljarder kronor av upphandlingslagarna. Hur påverkar den offentliga upphandlingen viktiga samhälleliga värden som kvalitet, innovation, resultat och utveckling? I boken Upphandlad diskuterar elva forskare svenska och andra länders upphandlingsformer inom vård och omsorg.

Antologin Upphandlad, redigerad av Ola Segnestam Larsson, sammanställer ett antal perspektiv på offentlig upphandling av framför allt ideell vård och omsorg utifrån aktuell och existerande forskning. Målsättningen är att bidra till och utveckla den allmänna debatten om hur den svenska välfärden är och bör vara organiserad.

I boken positioneras offentlig upphandling i relation till andra former och alternativ för att skapa, upprätthålla och förbättra välfärden – inklusive långvariga relationer och partnerskap. Detta väcker ett antal frågor om offentlig upphandlings specifika förutsättningar, mekanismer och resultat.

Vilka andra former används i Sverige och i andra länder? Hur påverkar offentlig upphandling innovation, kvalitet och resultat? Till vilken grad möter offentlig upphandling den lokala vården och omsorgens praktik?

I åtta kapitel diskuterar elva forskare från olika discipliner och länder dessa frågor utifrån ett antal perspektiv. Gemensamt strävar de efter att besvara, utveckla och reflektera kring frågor om offentlig upphandling av privat och ideell vård och omsorg.

Boken riktar sig till politiker, praktiker, akademiker och studenter som är intresserade av former för att utveckla den svenska välfärden och de ideella organisationernas bidrag till denna utveckling.

De forskare som medverkar i boken är, förutom Ola Segnestam Larsson; Mats Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm och Score, Lars Trägårdh och Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Carolina Camén och Inga Narbutaite Aflaki, Karlstads universitet, Henrik Eriksson, Chalmers tekniska högskola, Signe Bock Segaard, Institutt for samfunnsforskning, Nadia Brookes, University of Kent, Joachim Benedikt Pahl, Münster University och Otto Swedrup, Göteborgs universitet.

Boken är framtagen på uppdrag av Bräcke diakoni.

www.score.su.se

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer