Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny bok! Granskningssamhället - Offentliga verksamheter under lupp

Vi lever i ett granskningssamhälle. Det inspekteras, tillsynas, kontrolleras, revideras, certifieras, utvärderas och följs upp som aldrig förr. Offentliga verksamheter måste självfallet granskas noggrant, men hur kommer det sig att "mer granskning" har kommit att uppfattas som en universalmedicin mot allehanda problem?

Boken Granskningssamhället - Offentliga verksamheter under lupp (Studentlitteratur, 2019) beskriver och analyserar hur granskning inom sex olika politikområden - skola, äldreomsorg, arbetsmarknad, järnväg, polis och asylpolitik - har förändrats sedan slutet av 1980-talet och fram till i dag. Vad har drivit granskningen inom dessa områden? Finns det något som skiljer granskningens dynamik åt mellan olika sektorer av samhället?

I boken beskrivs hur ett fragmenterat granskningslandskap har vuxit fram, till synes utan någon övergripande plan. Vilka konsekvenser får allt detta granskande? Är det verkligen rätt saker som granskas? Vilka granskningar skulle vi klara oss utan, och vilka kommer sällan till stånd trots att de vore önskvärda?

Redaktörer:
Bengt Jacobsson
Jon Pierre
Göran Sundström

Författare:
Jenny de Fine Licht
Anders Ivarsson Westerberg
Livia Johannesson
Anders Nordström
Martin Qvist
Marta Reuter
Max Rosendahl
Jenny Svensson
Noomi Weinryb

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer