Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ledarskap i politiken – då och nu

Ledare i politiken får allt mindre utrymme för reflektion, eftertanke och långsiktighet. Det skriver Anna Kinberg Batra, Ingalill Holmberg och Mats Jutterström i en artikel i det senaste numret (2019/02) av tidskriften Organisation & samhälle.

Att vara ledare och chef är på många sätt utmanande. En grundläggande svårighet är att miljöer där någon ska leda ­andra och ta ansvar skiljer sig åt – till exempel mellan samhällssektorer som den ideella, den offentliga och näringslivet, mellan olika professioner, geografiskt och så vidare. Ofta är skillnaderna betydande. Man kan tala om ledarskap ”här och där”, där ledare behöver förstå det speciella i kontexten och situationen – inte minst i form av normer, föreställningar och regler – för att ledarskapet ska fungera. I den här artikeln tittar vi närmare på förutsättningarna för ledarskap i politiken och hur de förändrats över tid. Vår utgångspunkt är Bengt Jacobssons kapitel ”Ledarskap inom politiken” från 2009. 

Läs artikeln i sin helhet: http://org-sam.se/ledarskap-i-politiken-da-och-nu-av-anna-kinberg-batra-ingalill-holmberg-mats-jutterstrom/

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer