Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Erik Wetter på house of innovation utsedd till strategisk rådgivare vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har utsett Erik Wetter vid SSE House of Innovation till strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS).

CTSS lanserades 2017 och är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att bidra till kvalificerad kunskapsutveckling till stöd för samhällets säkerhet. Uppdragsgivare är den svenska högsta statsledningen, ansvariga myndigheter, samt internationella organisationer. 

”Eriks erfarenheter inom både entreprenörskap och forskningsfronten inom datadriven krishantering samt kopplingen till Handelshögskolan gör att han kan bidra med unika insikter och nätverk till det vi långsiktigt vill åstadkomma” säger Försvarshögskolans rektor Robert Egnell.

Uppbyggnaden av ett modernt svenskt totalförsvar medför komplexa frågeställningar avseende näringslivets roll för samhällets säkerhet, särskilt med hänsyn till nya högteknologiska innovationer och företag. 

”Innovation är ett centralt begrepp inom samhällets säkerhet sett till framväxten av både nya risker såväl som möjligheter. Det nya totalförsvaret innebär strategiska utmaningar för svensk industri men också för forskning och högre utbildning och det känns viktigt att kunna representera Handelshögskolan i det sammanhanget”, säger Erik Wetter.

Övriga strategiska rådgivare vid CTSS är professor Bengt Sundelius vid Uppsala Universitet, Malen Wallén, fd biträdande säkerhetsskyddschef för Post- och Telestyrelsen (PTS), Per-Åke Mårtensson, tidigare Rikspolisstyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och fd brigadgeneral Bengt Axelsson.

För mer information: Jakob Rudberg, Research and Outreach Manager vid SSE House of Innovation (jakob.rudberg@hhs.se, 0739813611).

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer