Observera att anmälan krävs.
Anmälan görs 
här: https://bokseminarium_21_november_2019.eventbrite.co.uk