Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Research Seminars

Economic and Business History.  

Time:  13.15 – 15.00.

Place: EHFF. Stockholm School of Economics, Room Sven-Erik, floor 6.

Entrance: Saltmätargatan 13-15  (note this change of venue from last year)

_____________________________________________

Fall 2020

25/8 kl kl 13-15Doktorand Rikard Westerberg håller slutseminarium, diskussand adj. professor Nils Karlsson, Linköpings universitet/Ratio.

8/9 kl 13-15 TBD

22/9 kl 13-15 TBD

6/10 kl 13-15Doktorand Klas Eriksson, Stockholms universitet, TBD

15/10 kl 17-19 Heckscherföreläsningen, professor David Autor, MIT, Aulan (Obs!, tiden, dagen, lokalen)

3/11 kl 13-15 Fil Dr Josefin Sabo, Umeå universitet, presenterar sin avhandling ”Reglerad sprängkraft: Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950”

24/11 kl 13-15 TBD

3/12 kl 13-15 Rikard Westerberg försvarar sin doktorsavhandling ”Socialists at the Gate: Swedish Business and the Defense of Free Enterprise, 1940-1985”

15/12  kl 13-15 doktorand Carin Sjölin, Handelshögskolan/EHFF presenterar ett avhandlingskapitel.

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges.

 

Spring 2020

28/1 kl 13-15 Docent Anders Perlinge, EHFF, presenterar sitt papper ”Female Financial Agency in Stockholm 1855–1880: Unequal Road to Democratization” Sal 348 Sveavägen 65 (OBS! Lokalen).

11/2 kl 13-15Ek Dr Erik Lakomaa, EHFF/Handelshögskolan presenterar pappret ”The Internationalization of the Scandinavian Newspaper Industry 1990-2010” (med professor Richard Wahlund), Sal 138, Sveavägen 65 (OBS! Lokalen).

25/2 kl 13-15 Fil Dr Michael Funke, EHFF, presenterar sitt papper Reklamombudsmannens konkurrenseffekter på den svenska marknaden 2009-2019”.

10/3 kl 13-15 Pasi Nevalainen, Jyväskylä universitet, presenterar sitt papper ”Translating Management Ideas: The Emergence of Finnish Executive Education”, (seminariet hålls på engelska)

24/3 kl 13-15 Fil Dr Josefin Sabo, Umeå universitet, presenterar sin avhandling ”Reglerad sprängkraft: Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950” Sal 138, Sveavägen 65 (Inställt).

14/4 kl 13-15 Fil Dr Benito Peix Geldart, Centrum för Näringslivshistoria, presenterar sina böcker om familjen Söderberg under titeln ”Från Olle till Pelle Söderberg.”(Inställt).

28/4 kl 13-15 Fil dr Anita Du Rietz, presenterar sitt papper ”Svensk företagsamhets två guldåldrar”. (Inställt).

2/6 kl 13-15 Doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel (lokal meddelas senare).

16/6 kl 13-15 Doktorand Carin Sjölin, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel. (Flyttat från 12/5)

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges.

2019 Fall

20/8 kl 13-15 Fil Dr Peter Meyer, U.S. Bureau of Labor Statistics, Presenterar sitt
paper
“Patents and open source practices in early aviation” Seminariet hålls på engelska

27/8 kl 13-15 Professor em. Håkan Lindgren, EHFF/Handelshögskolan, presenterar sitt papper ”Over-Indebtedness” in a Pre-Industrial Society or Not? Debt Accumulation and Evolving Debt Structures in 19th Century Sweden”

10/9 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa EHFF/Handelshögskolan, TBD

26/9 kl 1700. Heckscherföreläsning med professor Mary O’Sullivan, Université de Genève ”A womans guide to capitalism” Aulan, Sveavägen 65, Föreläsningen hålls på engelska (Obs! Dagen, tiden, lokalen).

1/10 kl 1300. Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet presenterar pappret Entrepreneurial Success Using Statistical Prosopography and Cluster Analysis for Sweden

10-12/10 Ekonomisk-historiska mötet, Uppsala Universitet
25/10 kl 13-15 Disputation Elin Åström Rudberg EHFF/Handelshögskolan, Peter

Wallenbergrummet, Sveavägen 65. (Obs! Dagen, lokalen) 5/11 kl 13-15, TBD

19/11 kl 13-15 doktorand Carin Sjölin EHFF/Handelshögskolan, presenterar sitt avhandlings- PM

3/12 kl 13-15 fil dr Tino Sanandaji, EHFF, TBD

17/12 kl 13-15 doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan, presenterar ett avhandlingskapitel

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges. 

 

2019 Spring

15/1 kl 13-15 doktorand Elin Åström-Rudberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar sitt  avhandlingskapitel ”The drawn out fall of the Swedish advertising cartel 1954-1965.”

29/1 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa EHFF/Handelshögskolan och Fil Dr Tino Sanandaji, EHFF presenterar sitt papper ”Household institutional innovation in health care”

12/2 kl 13-15 Doktorand Eero Juhani Aalto, Aalto universitetet, presenterar sitt papper ”Asymmetric Regulation, Managerial Discretion, and Corporate Political Strategies” (med Zeerim Cheung och Robin Gustafsson) (Seminariet hålls på engelska)

5/3 kl 13-15 Fil Dr Martin Söderhäll presenterar sin avhandling ”Planering och placering: Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930-2017”

26/3 kl 13-15 Fil Dr Lili-Anné Aldman, EHFF och Fil Dr Anita du Rietz, presenterar pappret”Att bygga en stad med växande näringsliv – fallet Norrköping”

9/4 kl 13-15 Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet presenterar sin nya bok ”Smorgasbord”.

23/4 kl 13-15 Fil Dr Martin Skoog, Stockholms universitet, presenterar sin avhandling ”I Rikets Tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450-1550”

21/5 kl 13-15 Doktorand Klas Eriksson, Stockholms universitet, presenterar sitt papper ”market of tribes? – Public and special Interests in Stockholm Real Estate Market 1874-2019Seminariet hålls i sal 328, Sveavägen 65, plan 3 (Obs! lokalen)

28/5 kl 13-15 doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel. Seminariet hålls i Terrassrummet, Holländargatan 32, plan 8. (Obs! lokalen)

13/6 kl 13-15 Slutseminarium för doktorand Elin Åström-Rudberg, EHFF/Handelshögskolan. Diskussand professor Hans Kjellberg, Seminariet hålls i sal Johan, Saltmätargatan 13-15 (Obs! dagen, lokalen)

Seminarierna hålls på svenska i Sal Gunnar, Holländargatan 32 plan 5, om inget annat anges.

  

--------------------------------------------------------------------

2018 Fall

 

21/8 kl 13-15 Docent Anders Perlinge, EHFF, presenterar sitt papper

"Private Wealth Accumulation in Scania (Sweden), 1700–1800. Pre-industrial origins of growth and business mirrored in rural debt logic in Oppmanna–Vånga"


11/9 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa, Handelshögskolan/EHFF, presenterar sitt paper 

”Propaganda as Defence: The World Wars and the Development of the Swedish War Information Service”


13-14/9 kl 9-17 Symposium, KAW Sveavägen 65

"Wealth and Debt Accumulation in Early Financial Markets
- A Marcus Wallenberg Symposium"

Obs! dag, tid och plats.
Symposiet hålls på engelska/The symposium is in English.

 

25/9 kl 13-15 Fil Dr Nikolas Glover, Uppsala universitet, presenterar sitt papper

"Harnessing 'the emotional value of Sweden': The nation as a brand in collective export promotion, ca 1939-1965"


9/10 kl 13-15 Fil Dr Elin Hinnemo, Mittuniversitetet, presenterar 

”Hur kan man använda förmyndarkammarens arkiv?”


23/10 kl 13-15 Professor Ilkka Nummela, Jyväskylä universitet, presenterar

“Marknadspotentialer i Sverige 1500-1900”. 

Seminariet hålls på engelska/The seminar is in English.

 

6/11 kl 13-15 Professor Rodney Edvinsson (med Gustaf Ingman, Bo Franzén, Klas Erikson och Johan Söderberg), Stockholms universitet, presenterar

”Fastighetspriser i Stockholm från medeltid till nutid”


20/11 kl 13-15 Fil Dr Tino Sanandaji, EHFF, presenterar pappret

”Rich Man’s War, Poor Man’s Fight? Military Innovations and The Demographic Composition of the Post 9/11 American Military” 


4/12 kl 13-15 Doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel, 

"Socialists at the Gate – Swedish Business and the Campaigns Against Wage Earner Funds, 1975-1985."


Seminarierna hålls på svenska i Sal Gunnar, Holländargatan 32 plan 5, om inget annat anges.

 

 

 

 

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer