Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Håkan Lindgren Prize

The Håkan Lindgren Prize is awarded to the best Bachelor or Master’s thesis of the year in Economic History.

2019

Isabelle Lanfelt, Uppsala University

"Arbete, politisk representation och kvinnor: Deskriptiv representationsteori och kvinnliga yrkeserfarenheter i Sveriges riksdag 1974–2018."

 

2018

Johannes Ludwig Pelzl, Lund University

“…and they lived happily ever after”? Commercial Retirement in an Early Modern Hospital in Regensburg, 1649-1809

2017

Gustav Severin Ingman, Stockholm University

”House prices and household indebtedness Long run relationship, trends and turbulence in Sweden 1875-2012

 

2016 

Håkan Bengtsson, Stockholm University,

”En tredjedel kontant och resten på 24 månader – avbetalningssystemet som institution 1915-1977”. 

 

2015

Mathias Näsman, Umeå University,

”Staten och skifferoljan”.

 

2014

Kathryn Gary, Lund University,

“Wages in Comparison, Scandinavia in the Early Modern Period: Evidence from Scania”.

 

2013

Jacob Molinder, Uppsala University,

”Från massarbetslöshet till full sysselsättning - Arbetslöshet, löner och produktivitet på vägen mot full sysselsättning 1935-1948”. 

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer