Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SvD - Rättskyddet för små företag behöver stärkas

Svenska Dagbladet, 13 februari 2020

Staten måste skydda den enskilda äganderätten, även för uppfinnare och små företag.

Carl-Johan Westholm

------

Bortsett från Silicon Valley i Kalifornien har det under de senaste tjugo åren skapats flest nya unicorns per invånare i Sverige och särskilt i Stockholmsområdet. Det noteras i boken "Bureaucrats or markets in innovation policy?" (Ratio) av Christian Sandström, Karl Wennberg och Nils Karlson.