Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SvD - Nyföretag har svårt att växa

Svenska Dagbladet, 5 december 2019

Olof Ehrenkrona

Det är svårt för små företag att växa till sig i Sverige. Det höjer kraven på sänkt kapitalbeskattning och en politik som gör att utbildning lönar sig.

----

Det handlar om antalet nystartade företag och deras möjligheter att växa till stora företag som syns på världsmarknaderna. De intervjuade är professorerna Karl Wennberg i Linköping och Lars Persson från Institutet för Näringslivsforskning och adjungerad professor i Lund.