Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Gigekonomin och arbetsmarknaden

Dagens Arena - 11 November 2020 - Claire Ingram Bogusz

Vad är läget när det gäller gigekonomin, och de anställdas situation? Får domar i andra länder påverkan på Sverige? Samtal med forskaren Claire Ingram Bogusz och Samuel Engblom, TCO. 

En folkomröstning i Kalifornien sa nyligen ja till techföretagens förslag om att undanta gigjobbare från planerad, strängare lagstiftning om bl a Uber-förares arbetsvillkor. Vem gynnas och missgynnas av det beslutet? Och hur ser läget ut i Sverige? Är fackens kamp för att klassa fler som arbetstagare bara av godo för arbetslösa? Vi hör också med Skatteverket om hur de jobbar med frågan.