Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kvinnor i utsatta områden som brobyggare – samtal med Alexandra Pascalidou om entreprenörskap bland utrikesfödda

Stiftelsen Ester i samarbete med SSE Institute for Research (SIR) och House of Innovation (HOI) vid Handelshögskolan i Stockholm, lanserar ett samtal om kvinnornas roll i att bryta utanförskap, bidragsberoende och marginalisering i Sverige. Samtalet leds av författaren och journalisten Alexandra Pascalidou, vars senaste bok ”Mammorna” skildrar 20 mammors berättelser, mammor som alla är bosatta i våra mest utsatta områden.

Idag saknar, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20-64 år) självförsörjning. Kvinnor som endast har förgymnasial utbildning och som är födda utanför EU/EFTA sticker särskilt ut i statistiken. Att leva i utanförskap blir både en stor kostnad för individen men också för samhället. Som en konsekvens av ökade ekonomiska klyftor, segregation och fattigdom har utsatta områden vuxit fram runtom i Sverige, som av vissa beskrivs som no-go-zoner. Polisens arbete i dessa områden handlar mycket om att bekämpa gängkriminalitet och droghandel. Om inte denna negativa spiral bryts, riskerar vi att hamna i en situation där fattigdom, låg utbildningsnivå och marginalisering ärvs och går vidare till nästa generation.

Med under samtalet är:

  • Alexandra Pascalidou, författare, journalist och programledare
  • Pontus Engström, entreprenör och affilierad forskare vid Handelshögskolan
  • Sofia Altafi, PhD, styrelseordförande Stiftelsen Ester
  • Maja Robsén, grundare av företaget Mammaproffsen
  • Seham Ali, grundare av ALMTAX Redovisning & Konsultbyrå AB
  • Thèrése Skoglund Shekarabi, kommunpolis i Rinkeby

En organisation som sedan 2012 sett potentialen i kvinnorna och mammorna är Stiftelsen Ester. Sedan 2012 har stiftelsen erbjudit utrikes födda kvinnor stöd och träning i entreprenörskap och företagande. Stiftelsen ser potentialen i kvinnorna som brobyggare mellan utsatta områden och det etablerade Sverige. Genom att stödja kvinnor in i entreprenörskap verkar Stiftelsen för att bryta bidragsberoende och ge kvinnor möjlighet till egen försörjning. När kvinnor får makt över sina egna liv, kunskap om samhället och access till relevanta nätverk och arenor förändras inte bara familjens utan hela lokalsamhällets förutsättningar. De kvinnor som kommer till Stiftelsen har enorm kraft och kommer ofta från kontexter präglade av företagsamhet och entreprenörskap. Deras erfarenheter och kompetenser kan om de omsätts rätt utveckla hållbara företag och sprida positiva effekter i samhället.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer