Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN Debatt - Pandemi-appar kan bli hot mot personliga integriteten

Dagens Nyheter - 11 april 2020

Tre digitaliseringsforskare: Dataspårning måste vara transparent och ha nödvändiga ramar för ansvarsutkrävande och nedmontering efteråt.

När myndigheter i en kris vill samla in spårningsdata om medborgare måste vi säkerställa nivåerna och omfattningen på ett tydligt och demokratiskt försvarbart sätt. 

                                       --------------------------------

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer