Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Bokpresentation för "Att vända en skola: en rektors erfarenheter"

Välkomna till mingel och paneldiskussion av "Att vända en skola : en rektors erfarenheter", skriven av Linnéa Lindquist, lärare och skolledare.

Välkomna till en bokpresentation av "Att vända en skola: en rektors erfarenheter", skriven av Linnéa Lindquist, lärare och skolledare i Stockholms och Göteborgs särskilt utsatta områden under de senaste sexton åren. Linnea har lång erfarenhet av att arbeta med språksvaga elever som växer upp i socioekonomisk utsatthet. 

I boken beskriver Linnea hur skolledare kan, och kanske bör göra för att vända skolor som alla tappat hoppet om. Det handlar om att ge lärare professionell frihet, organisera för läsfrämjande undervisning, skolbibliotek och vikten av att lära eleverna att läsa redan i förskoleklass.

Det går inte att prata om skolans innehåll utan att prata om skolsystemet och i boken beskriver Linnea vad vi kan göra trots systemets brister.

Bokpresentationen följs av en paneldiskussion ledd av dr. Ema Demir och dr. Martin Rogberg. Det kommer också vara tid för frågor från deltagarna.

Schema

9:00 Registrering och frukost
9:30 Linnéa Lindquist presenterar ”Att vända en skola: en rektors erfarenheter"
10.15 Panelsamtal: ”Vad behövs för att fler skolor ska lyckas bättre” med Linnea Lindquist, Ema Demir, Martin Rogberg och Karl Wennberg som moderator
10.45 Q&A  Frågor från auditoriet
11:00 Mingel och fika

Eventet kommer äga rum på Handelshögskolan i Stockholm. Du hittar fram via Bertil Ohlins gata 4.  

Registrera dig här.

 

GAPP