Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny rapport: Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster

Ny rapport från CSC: Konkurrenskraften inom svenska Life Science kluster. Rapporten presenteras av Örjan Sölvell på Forum för Health Policy i samarbete med LIF de forskande läkemedelsföretagen.

Tid och plats: onsdag 2 juli kl. 15:15 - 16:15 (16:45)

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 - Lokal: Fysiken, Hälsodalen

Läs mer om presentationen här: http://www.almedalsveckan.info/event/view/23899

Ladda ner rapporten här: http://goo.gl/jPEksL

 

Ur rapporten:

  • Life Science har haft en stor betydelse för svenskt ekonomiskt välstånd. Några kända innovationer av betydelse inom medicinteknikområdet är pacemakern, den konstgjorda njuren, kuvösen, ultraljudet. Strålkniven, permobilen. Inom det medicinska området märks Xylocain, Bricanyl, Losec, Healon.  Bakom förverkligandet av dessa innovationer ligger samverkan mellan näringsliv, kliniker och forskare.
  • Den typen av klusterbildning som varit förutsättningen för flera av de viktiga medicinska och medicinsk-tekniska innovationerna ser vi idag framförallt inom it-, musik- och spelområdet.
  • De stora läkemedelsföretagen väljer i större utsträckning att utlokalisera en del av forskningsfunktionen men koncentrerar den samtidigt till ett fåtal globala centra. Det här gör att svensk Life Science är utsatt för stort omvandlingstryck.
  • Stockholm-Uppsala klustret har fallit från plats 6 till 24 i Europaligan. Däremot tillhör Medicon Valley (Öresundsregionen) Europatoppen.
  • Sverige har tappat 20% som andel av Europas Life Science industri sedan slutet på 1990-talet.

Rapporten slår fast om Sverige ska vara attraktivt måste svensk Life Science bygga på dynamiska och växande kluster med en mångfald av stora och små företag, lokala som multinationella. Forskning och nya idéer finns det gott om men det finns brister i processen till spridd användning och kommersialisering. Det är delvis en myt att samverkansklimatet i Sverige är så fantastiskt som politikerna hävdar.

För att stimulera klusterbildningen krävs en aktiv närings- och innovationspolitik. Det handlar till exempel om politiska åtgärder som regleringar men också om att peka ut Life Science som strategiskt viktigt för Sverige – en nationell innovationsstrategi för Life Science – samt skapa mötesplatser – bryta stuprören –  för en större samverkan mellan universitet och näringsliv samt mellan sjukvården och näringslivet.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer