Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doctoral dissertations in full text

1980 to 1985

1980

Forsblad, Peter
Företagsledares beslutsinflytande : några försök till identifikation och beskrivning
Catalog Fulltext

Jansson, Jan Owen
Transport system optimization and pricing
Catalog Fulltext

Jonsson, Egon
Studies in health economics
Catalog Fulltext

Sjögren, Lars
Byggherrens kostnadsstyrning : en metodstudie
Catalog Fulltext

1981

Björklund, Anders
Studies in the dynamics of unemployment
Catalog Fulltext

Flam, Harry
Growth, allocation and trade in Sweden : an empirical application of the Heckscher-Ohlin theory
Catalog Fulltext

Hederstierna, Anders
Decisions under uncertainty : the usefulness of an indifference method for analysis of dominance
Catalog Fulltext

Leksell, Laurent
Headquarter-subsidiary relationships in multinational corporations
Catalog Fulltext

Lindqvist, Alf
Hushållens sparande : beteendevetenskapliga mätningar av hushållens sparbeteende
Catalog Fulltext

Rudengren, Jan
Peasants by preference? : socio-economic and environmental aspects of rural development in Tanzania
Catalog Fulltext

1982

Hultkrantz, Lars
Skog för nutid och framtid : en samhällsekonomisk analys av det lämpliga virkesuttaget
Catalog Fulltext

Lindgren, Ulf
Foreign acquisitions : management of the integration process
Catalog Fulltext Appendix

Spångberg, Kjell
Strategi i diversifierade företag : huvudkontorets roll
Catalog Fulltext

Wissén, Pehr
Wages and growth in an open economy
Catalog Fulltext

1983

Bretschneider, Alfred
Att styra en statlig myndighet : en analys av teoretiska antaganden om mål, människor, organisationer och samhälle i ett urval modeller avseende styrningen av statliga myndigheter
Catalog Fulltext

Horn af Rantzien, Henrik
Imperfect competition in models of wage formation and international trade
Catalog Fulltext

Jundin, Silja
Barns uppfattningar om konsumtion, sparande och arbete : en studie i ekonomisk socialisation
Catalog Fulltext

Niblaeus, Birgitta
Riskspridning vid valutaosäkerhet : en jämförelse av svenska bankers valutakorglån och portföljteoretiska modeller
Catalog Fulltext

1984

Eklund, Lars
Organiserade former för lokal delaktighet : tankemodeller av decentraliserad kommunal organisationsstruktur
Catalog Fulltext

Heikensten, Lars
Studies in structural change and labour market adjustment
Catalog Fulltext

Ingves, Stefan
Aspects of trade credit
Catalog Fulltext

Jacobsson, Bengt
Hur styrs förvaltningen? : myt och verklighet kring departementens styrning av ämbetsverken
Catalog Fulltext

Ronnås, Per
Urbanization in Romania : a geography of social and economic change since independence
Catalog Fulltext

1985

Bergström, Clas
Supply disruptions and the allocation of emergency reserves
Catalog Fulltext Cover

Forss, Kim
Planning and evaluation in aid organizations
Catalog Fulltext

Karlström, Urban
Economic growth and migration during the industrialization of Sweden : a general equilibrium approach
Catalog Fulltext

Lindgren, Ragnar
On capital formation and the effects of capital income taxation
Catalog Fulltext

Lundgren, Stefan
Model integration and the economics of nuclear power : a study in applied general equilibrium analysis
Catalog Fulltext

Wallsten, Lennart
Företagsköp med utfallsförbehåll
Catalog Fulltext