Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Digitala pengar ersätter kontanter

Forskning & Framsteg - 30 april 2020 - Claire Ingram Bogusz

Sverige kan snart vara världens första kontantlösa samhälle. Riksbanken gör försök med att ersätta sedlar och mynt med digitala pengar. Samtidigt satsar bland andra Facebook på att skapa en världsvaluta. Vad betyder det för säkerhet och tillgänglighet till betalmedel?

Det finns principiellt två slags pengar. Mynt och sedlar är pengar som ges ut av Riksbanken och garanteras av staten. Pengar på konton är skapade av privata banker. Skillnaden mellan dem är att en 100-lapp är en fordran på staten Sverige medan 100 kronor på bankkontot är en fordran på banken.