Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN debatt - Sveriges invandrare drabbas hårdast av Coronakrisen

Dagens Nyheter, 26 mars 2020

DEBATTARTIKEL 

Fyra ekonomiforskare: Det behövs stora insatser om vi ska undvika en ohållbar integrations- och arbetsmarknadssituation efter pandemin.

Redan nu vet vi att coronakrisen kommer att leda till stora utmaningar för de mest utsatta i samhället och många invandrare är i en särskilt svår situation.

                                              -----------------------

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more