Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SvD Debatt - Tveksamt med statligt stöd till robotkluster

Svenska Dagbladet, 5 januari 2020

Det finns tyvärr inget stöd i den vetenskapliga litteraturen för att det danska robotklustret med sitt ursprung i Odense har skapats tack vare statliga stöd för entreprenörskap och nya innovativa företag. Det skriver tre professorer i en replik.

------

Karl Wennberg professor i företagsekonomi Linköpings universitet och Ratio

Martin Andersson professor i nationalekonomi Blekinge tekniska högskola, Entreprenörskapsforum, och Institutet för näringslivsforskning

Maria Bengtsson professor i företagsekonomi Handelshögskolan vid Umeå universitet

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more