Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SvD - Rättskyddet för små företag behöver stärkas

Svenska Dagbladet, 13 februari 2020

Staten måste skydda den enskilda äganderätten, även för uppfinnare och små företag.

Carl-Johan Westholm

------

Bortsett från Silicon Valley i Kalifornien har det under de senaste tjugo åren skapats flest nya unicorns per invånare i Sverige och särskilt i Stockholmsområdet. Det noteras i boken "Bureaucrats or markets in innovation policy?" (Ratio) av Christian Sandström, Karl Wennberg och Nils Karlson.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more