Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DI -Superdonation ger handels nya muskler

Dagens Industri, 28 januari 2019

Linnea Bolter

Handelshögskolan i Stockholm lanserar ett nytt innovationshus med hjälp av en superdonation på 150 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons stiftelse. 

Satsningen ska inte bara lyfta Handels utan hela näringslivet, hoppas Lars Strannegård, rektor på skolan. 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more