Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN - Scania ska samarbeta med Handelshögskolan

Dagens Nyheter, 7 september 2018

Jacques Wallner

Scania och Handelshögskolan i Stockholm inleder ett tioårigt forskningssamarbete. I samband med detta ska ett forskningscenter inrättas. Fokus blir på framtida affärsmodeller kring fordonstillverkning och transportlösningar. 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more