Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN - Fråga kollegorna innan du diskuterar partipolitik på arbetsplatsen

Dagens Nyheter, 25 augusti 2018

Svenskt näringsliv och LO är oense om det ska vara tillåtet att prata partipolitik på jobbet. Retorikexperten Lena Lid Falkman ger rådet att först fråga om det är okej. 

– Var väldigt försiktig med att tvinga på andra människor en politisk diskussion, inte minst på dina kollegor.    

Partipolitik är ofta känsligt. Många vill alls inte avslöja var i partilandskapet de tänker sätta ned foten, oavsett hur goda och nära arbetskamrater ni är. 

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more