Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN Debatt - Pandemi-appar kan bli hot mot personliga integriteten

Dagens Nyheter - 11 april 2020

Tre digitaliseringsforskare: Dataspårning måste vara transparent och ha nödvändiga ramar för ansvarsutkrävande och nedmontering efteråt.

När myndigheter i en kris vill samla in spårningsdata om medborgare måste vi säkerställa nivåerna och omfattningen på ett tydligt och demokratiskt försvarbart sätt. 

                                       --------------------------------

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more