Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN Debatt - 35 000 vårdanställda måste gå hem om skolorna stängs

Dagens Nyheter, 18 mars 2020

DEBATTARTIKEL 

Forskarna Carl Nordlund och Karl Wennberg: Vi har gjort en snabb analys som visar att en stängning av grundskolan skulle slå mycket hårt. 

Om samtliga grundskolor i Sverige stängs så motsvarar det 874.000 jobb som inte utförs, varav cirka 35.000 inom vården. Beräkningarna gäller endast grundskolor och beaktar inte en eventuell stängning av barnomsorgen.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more