Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DI - Bortfallet räknas i miljontals bilar när banden står stilla

Dagens Industri - 1 april 2020

Carl-Johan Lejland

Stängda fabriker har redan resulterat i ett produktionsbortfall på miljontals bilar. Och medan det är förhållandevis lätt att trycka på stoppknappen är det betydligt svårare att få i gång verksamheten igen.

                                       --------------------------------

”Vid en normal lågkonjunktur, som smyger sig på, märks den ofta tidigt när det gäller konsumtion av bilar och andra dyrare insatsvaror som skjuts på framtiden. Men det vi har nu är ett tvärstopp och en biltillverkning på många håll i världen som i princip står stilla, när fabrik efter fabrik stänger”, säger Martin Sköld, forskare inom fordonsindustrin på Handelshögskolan i Stockholm.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more