Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SNSkunskap - Digitala plattformar i vården - Anna Essén

SNSkunskap, 11 oktober 2019

Anna Essén lyfter fram flera förslag på hur beslutsfattare och finansiärer kan stödja utvecklingen av digitala innovationer i vården. Forskaren Anna Essén sammanfattar i en ny rapport resultat från ett antal forskningsstudier. Hon fokuserar på utvecklingen av ett av de drygt hundra Nationella Kvalitetsregister som finns i Sverige – SRQ, som innehåller individbaserade uppgifter om problem, åtgärder och resultat inom reumatologivården.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more