Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Dagens samhälle - Så banar vi väg för lyckad digital innovation

Dagens Samhälle, 5 september 2019

 

Beslutsfattare kan göra mycket mer för att ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen innebär i vården. Det skriver docent Anna Essén, som idag presenterar en ny SNS-rapport om viktiga framgångsfaktorer.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more