Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nu kör vi mot 2030 - hur blir din affärsidé en vinnare?

Den 25 januari 2016 arrangerade Misum, WWF och SEI i samarbete ett seminarium om de nya spelreglerna efter COP 21.  Huvudfrågorna var: Vad sades egentligen på klimatmötet i Paris? och Vad innebär de nya spelreglerna för näringslivet? Och på scenen stod representanter från bland andra Fjärde AP-fonden, WWF, SSAB och Tesla.

Talare var:

Lin Lerpold, chef och tf professor Misum, Handelshögskolan i Stockholm
Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute
Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Susanne Sweet, docent, Misum, Handelshögskolan i Stockholm
Maria Långberg, hållbarhetschef, SSAB
Andy Rietschel, Regional Corporate Sales Manager, Tesla
Sofie Allert, vd, Swedish Algae Factory
Mats A Andersson, vd, Fjärde AP-fonden
Emma Henningsson, Director Nordic, Carbon Disclosure Project Barbara Evaeus, Senior Manager Communications, WWF

Läs mer om seminariet här.

Nu kör vi mot 2030?

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more