Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misum och Naturskyddsföreningen seminarium

Den 5 april 2016 arrangerade Misum och Naturskyddsföreningen ett seminarium om miljömärkt sparande och pengar som miljöinsats. 

Talare:

Per Bolund, finansmarknadsminister
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen
Susanna Alexius, Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia Repinski, Mistra Financial Systems/Misum/Handelshögskolan i Stockholm
Amanda Jackson, hållbarhetschef Swedbank
Sammy Almedal, vd JAK medlemsbank
Liza Jonson, vd SPP fonder

Mer om seminariet här.

Kan vi miljömärka våra pengar?

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more