Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misums Lin Lerpold på Antikorruptionsdagen

Den 9 december bjuder Institutet Mot Mutor och Transparency International Sverige in till ett halvdagsseminarium på Handelskammaren i Stockholm. Misums Lin Lerpold är en av talarna.

"Agenda 2030 innehåller de globala hållbarhetsmål som Sverige och andra länder åtagit sig att uppnå. Tittar vi närmare på de 17 målen kan vi se hur korruption hämmar samtliga mål. I vilken utsträckning sätter korruption stopp för att nå målen inom 10 år? Och hur kan Sverige bidra till en minskad korruption nationellt och globalt?"

Mer info om seminariet och anmälan här.

Misum