Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Investerar Handelshögskolan i fossila bolag? 🔥🌏

Den 4:e oktober bjuder SSE Students for Climate Action in till panelsamtal på Handelshögskolan i Stockholm för att diskutera akademiska institutioners roll i att leda hållbar utveckling, investera i framtidens gröna ekonomi, och lämna fossilindustrin bakom sig. Misums Emma Sjöström medverkar.

OSA här: http://investeringsseminarium.eventbrite.co.uk

OM EVENTET
Idag investerar akademiska institutioner i sektorer och aktiviteter som bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser och som därigenom motarbetar målet om att hålla global uppvärmning under 1,5°C. Som producenter av kunskap menar SSCA att akademin har ett särskilt ansvar att agera hållbart och i linje med forskningen. Detta gäller inte minst Handelshögskolan i Stockholm, som genom flera initiativ stöttar och producerar hållbarhets- och klimatforskning. Men hur ser det ut när denna kunskap omsätts i praktiken? Vänder Handelshögskolan forskningen ryggen genom att investera i fossila bolag? Och har högskolor och universitet ett särskilt ansvar, bortom ekonomisk avkastning, när det kommer till hur det egna kapitalet förvaltas?

TID OCH PLATS
Sveavägen 65, Sal: Torsten
4:e oktober, 12:00-13:00

MEDVERKANDE
Emma Sjöström, Manager for the Sustainable Finance Research Platform at Misum, Deputy director of Stockholm Sustainable Finance Centre
Peter Hultman, CFO, SSE
Max Rundström, President, The Stockholm Student Investment Fund
Agnes Magnusson, SSCA, moderator

Ny deltagare planeras meddelas i de kommande dagarna.

Vegansk lunch kommer att serveras, sponsrad av SASSE Sustainability Group. Medta egen vattenflaska.

Vi ses där!

Misum