Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Unika svenska värderingar påverkar ledarskapet

Sverige är extremt i sina värderingar kring bland annat makt och oberoende. Det ledarskap som är förhärskande här är en direkt spegling av dessa värderingar, vilket även slår igenom i coronatider. Det konstaterar ledarskapsforskaren Ingalill Holmberg.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more