Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Bokseminarium vid Score

Onsdag 19 maj 2021 kl. 15.00-16.30 presenterar redaktörerna och flera av författarna boken Megaprojektet Nya Karolinska Solna – beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform. Varmt välkommen att delta via Zoom!

I maj 2018 invigdes det första nya sjukhuset i Stockholm på 40 år. Projektet Nya Karolinska Solna hade då pågått under lång tid, rymt en stor budget och berört många människor. Det hade ömsom hyllats, ömsom ifrågasatts.

I den här boken redovisas resultatet av ett treårigt forskningsprojekt som har undersökt beslutsprocesserna bakom NKS. Fokus är på de idéer som har varit betydelsefulla i beslutsprocesserna, om de aktörer som har agerat i dessa processer och om hur processerna har organiserats och kontrollerats.

Forskningsprojektet ”Framtidens universitetssjukhus” har bedrivits i samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Score och Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Läs mer om projektet och de rapporter som har publicerats här: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/nya-rapporter-om-nks-1.455129

Läs mer om boken: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/ny-bok-om-megaprojektet-nya-karolinska-solna-1.543382

Boken finns att ladda ned här: https://www.statsvet.su.se/polopoly_fs/1.543348.1614350359!/menu/standard/file/Megaprojektet_NKS.pdf

Den finns också att köpa i tryckt format, till exempel här: https://www.bokus.com/bok/9789170613494/megaprojektet-nya-karolinska-solna-beslutsprocesserna-bakom-en-sjukvardsreform/

Varmt välkommen!

Länk till Zoom: https://www.score.su.se/forskning/evenemang/bokseminarium-megaprojektet-nya-karolinska-solna-beslutsprocesserna-bakom-en-sjukv%C3%A5rdsreform-1.552086
SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more