Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Amerikaner ser mindre på nyheter nu än med Trump

Richard Wahlund, professor i företagsekonomi med inriktning på medier vid Handelshögsskolan, säger att det är ”en normalisering” av nyhetskonsumtionen eftersom Biden är mer av en ”vanlig” president.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more