Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny bok! Fast Childcare in Public Preschools

Fast Childcare in Public Preschools. The Utopia of Efficiency handlar om den märkliga idén att införa en managementmodell från bilindustrin i förskolan.

Boken handlar om de ansträngningar förskolepedagogerna gjorde för att använda managementmodellen Lean i sin arbetsorganisation och den friktion modellen förde med sig. Boken synliggör etnografiskt hur managementmodellen Lean med syfte att skapa effektivitet och snabbt flöde i produktionslinjen hade lite att tillföra förskolan och dess uppdrag att utbilda och ta hand om barn.

Studien visar hur Lean opererade som en modell som flöt ovanpå redan existerande förskolepolicy, pedaogogiska modeller och organiseringen av förskolan utan att ha möjlighet att integreras i verksamheten eftersom pedagogik och omsorg om barn kräver annan form av organisation än fokus på flödeseffektivitet. Ändå finns det konsulter, universitetsprofessorer och managementlitteratur som med övertygande argument lovar att managementmodeller magiskt kan anpassas till olika verksamheter eftersom det handlar om att göra organisationen effektiv och rationell.

I boken diskuteras hur sådana löften kombinerat med en attraktiv paketering gör att modeller har en förmåga att snabbt sprida sig och entusiastiskt främjas, trots praktiska svårigheter att omsätta modellens idéer i den dagliga verksamheten. Med andra ord de har så kallad ”model power” (Peck and Theodore (2015). Boken utforskar den utopiska dimensionen av det moderna projektet där rationalitet, effektivitet och snabbhet premieras och frågar sig vilka vidare samhälleliga implikationer som försöket med att introducera Lean-modellen i förskolan för med sig.

Mer om boken på förlaget Routledges webbplats: https://www.routledge.com/Fast-Childcare-in-Public-Preschools-The-Utopia-of-Efficiency-1st-Edition/Thedvall/p/book/9781138500181

Renita Thedvall är docent i socialantropologi, verksam vid Score. Läs mer om Renita Thedvalls forskning

www.score.su.se

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more