Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Lin Lerpold vice ordförande i Andra AP-fonden

Regeringen har utsett Handelshögskolans Lin Lerpold till vice ordförande och ledamot i styrelsen för Andra AP-fonden.

- Det är viktigt att AP-fondernas styrelser har en bred kompetens i alltifrån kapitalförvaltning, näringsliv och hållbarhet, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Lin Lerpold är docent och grundare av och forskare vid Misum, Handelshögskolans hållbarhetscentrum.

- Jag är hedrad, och särskilt för att hållbarhet har kommit att bli så prioriterat när det gäller våra pensioner, säger Lin Lerpold.

Läs regeringens pressmeddelande här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more