Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Svenne Junker expert i regeringens utredning "Grönt sparande"

Regeringen har utsett Svenne Junker till expert i utredningen "Grönt sparande".

Utredningen ska "undersöka hur förutsättningarna för sådana investeringar ser ut och, inom angivna ramar, lämna förslag i syfte att bidra till den samhällsomställning som behöver ske för att klimat- och miljömålen ska uppnås."

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer info här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more