Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Sophie Nachemson-Ekwall om Aktiebolagslagen och hållbarhet

Handelsforskaren Sophie Nachemson-Ekvall kommenterar i dagens Dagens Industri tidningens enkät som visar att var tredje storbolag tycker att Aktiebolagslagen hindrar hållbarhetsarbetet.

I artikeln ger Sophie Nachemson-Ekvall rekommendationer för hur lagen skulle kunna skrivas om i syfte att klargöra att vinster inte måste göras "här och nu", utan istället benämnas som "uthållig vinst". Lagen bör även innehålla riktlinjer för styrelsen angående ett ansvarsfullt uppträdande, enligt Sophie Nachemson-Ekwall.

Artikeln finns att läsa för prenumeranter här.

Den 9 oktober presenterar Sophie sin rapport "Ett Sverige där anställda äger" kl 11.30-13.30 på Norrsken, Birger Jarlsgatan 57. Välkommen! Mer info här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more