Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Magnus Mähring utses till innehavare av Erling Perssons professur i företagsekonomi

Magnus Mähring har av Handelshögskolans styrelse utsetts till innehavare av Erling Perssons professur i företagsekonomi, med särskild inriktning på entreprenörskap och digital innovation.

Magnus Mähring är sedan 2016 professor i företagsekonomi, särskilt information management, vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskning är inriktad på digitala innovations- och förändringsprocesser i och mellan organisationer.

– Jag är naturligtvis mycket glad och hedrad, säger Magnus Mähring. Professurens starka koppling till entreprenöriell verksamhet och företagsutveckling ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag ser detta också som ett tecken på att skolans pågående kraftsamling inom innovation, entreprenörskap och digitalisering har ett starkt stöd, vilket är mycket glädjande.

I sin forskning har Magnus Mähring bland annat studerat digitala satsningar inom banksektorn i Sverige och Tyskland, liksom inom högre utbildning i Danmark och offentlig sektor i USA. Han har haft uppdrag som rådgivare och granskat ett antal större digitala satsningar i privat och offentlig sektor i Sverige. Bland tidigare uppdragsgivare finns också bland annat Microsoft, SAS, Röda Korset, samt offentliga organisationer.

Magnus Mähring tillsattes 2017 av Sveriges regering som ledamot i Expertgruppen för digitala investeringar, som ska bidra till att accelerera digitaliseringen av offentlig sektor för att förbättra servicen till medborgare och organisationer samt öka effektiviteten i offentliga verksamheter.

Vid Handelshögskolan har Magnus Mähring just tillträtt som chef för den nya satsningen House of Innovation, som samlar forskningen inom entreprenörskap, innovation och digitalisering vid Handelshögskolan.  Han är också ansvarig för skolans strategiska internationella samarbeten. Tidigare har han bland annat haft uppdrag som ansvarig för våra masterprogram.

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Mähring,
Erling Persson Professor of Entrepreneurship and Digital Innovation
House of Innovation
Handelshögskolan i Stockholm
magnus.mahring@hhs.se
0709-137407

Hanna Flodmark,
Communications and Marketing Manager

Handelshögskolan i Stockholm

hanna.flodmark@hhs.se
070-689 90 15

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more