Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Lin Lerpold om hållbar konsumtion i tidskriften Extrakt

Vad vi behöver göra för att hantera konsumtionens utsläpp är enligt Lin Lerpold tydligt. Det som krävs är ekonomiska styrmedel som får individer och företag att konsumera mindre av jordens resurser.

Misums Lin Lerpold intervjuad i tidskriften Extrakt.

I korthet behövs ekonomiska styrmedel och regleringar i form av piska och morot. Individer behöver ekonomiska, sociala och emotionella incitament att konsumera mindre, företag behöver bli mer långsiktiga och belönas för värdeökning snarare än marknadsmässig kortsiktig lönsamhet, säger Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs hela artikeln här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more