Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Vad händer i mötet mellan teori och fiktion?

Möt författarna till den prisbelönta boken En berättelse om organisering på Bokmässan i Göteborg.

Fredag 29 september 2017 kl. 10.20–10.35 på Forskartorget på Bokmässan i Göteborg.

Vad händer i mötet mellan teori och fiktion?
Organisationsteori erbjuder verktyg att förstå samhällsbyggen. I En berättelse om organisering visar vi kraften i dessa teorier med hjälp av en skönlitterär berättelse. I mötet mellan teori och fiktion ställs nya frågor och föreställningar utmanas om hur organisationsteori kan skrivas och användas.

Medverkande: Maria Grafström, docent, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm samt Oline Stig, författare och kulturskribent.
Arrangör: Score, Stockholms universitet

Läs mer om Forskartorgets program här: http://forskartorget.se/fredag-29-september/

Läs mer om boken En berättelse om organisering: http://www.score.su.se/publikationer/nya-b%C3%B6cker-fr%C3%A5n-score/en-ber%C3%A4ttelse-om-organisering-1.336386

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more