Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

se Webbsändning från seminariet Civilsamhället – nationalstatens sista väktare?

Marta Reuter inledde Morgonforum om det globaliserade samhället och civilsamhällets förmåga att arbeta över gränserna 5 april 2017.

Staten och kapitalet rör sig över nationsgränserna men vad gör civilsamhället? Behöver det ändra sitt sätt att tänka och organisera sig och hur gör man det? Marta Reuter inledde Morgonforum om det globaliserade samhället och civilsamhällets förmåga att arbeta över gränserna med en presentation av forskningen bakom texten “Nationalstatens sista väktare”, om hur samhällets avnationalisering kan bli ett problem för svenska ideella organisationer.

Därefter följde samtal med representanter för IOGT-NTO, Föreningen HEM och Svenska kyrkans internationella avdelning.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more