Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny forskarskola inom detaljhandel

Center for Retailing/Center for Retail Studies vid Handelshögskolan i Stockholm startar en forskarskola som kommer att stärka detaljhandelsforskningen både nationellt och internationellt.

Forskarskolan välkomnar doktorander med intresse för detaljhandeln oavsett var de idag bedriver sin forskarutbildning. Satsningen finansieras av Handelsrådet och syftar till att bygga en grund för både akademiskt och praktiskt relevant forskning inom detaljhandelsområdet. 

– För Center for Retailing är detta ett sätt att bidra till att stärka handeln som forskningsområde, säger Sara Rosengren, professor vid Center for Retailing och ansvarig för forskarskolan. Satsningen är unik i att den innehåller flera moment där forskning och praktik möts, vilket är en röd tråd genom all verksamhet vid Center for Retailing. 

– Handelsrådet ser mycket positivt på Center for Retailings initiativ att etablera en forskarskola. Satsningen bidrar till att utveckla kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag på högsta akademiska nivå, något som vi stöder och vill uppmuntra till, säger Andreas Hedlund, VD Handelsrådet.  

Genom att samla doktorander, forskare och representanter från branschen skapar forskarskolan en plattform för kunskapsutbyte mellan akademi och praktik. Detta kommer att ha en direkt inverkan när det gäller att skapa nya och spännande forskarkonstellationer och kommer att få indirekta fördelar genom att på ett formellt sätt uppmuntra praktiskt relevant detaljhandelsforskning som kan implementeras direkt av branschen. 

Mer info finns här: https://www.hhs.se/en/Research/Centers/retail-studies/schoolinretailing/

För mer information kontakta: 

Professor Sara Rosengren
Chef Center for Retailing
Innehavare av ICA-handlarnas professur i företagsekonomi,
särkilt retailing
Handelshögskolan i Stockholm
sara.rosengren@hhs.se
+46-8-736 9567

Jonas Weschke
Communications Manager
Handelshögskolan i Stockholm
jonas.weschke@hhs.se
+46 70 555 81 69

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more