I tolv aktuella kapitel möter läsaren forskare från olika discipliner och lärosäten med detaljerade analyser av civilsamhällets utveckling, men också motstånd och resistens.

I bokens första kapitel sätts scenen för övriga kapitel. Vi möter Pride och undersöker kvinnorörelsens organisering i Europa. Vi får lära oss mer om både sparbankernas och konsumentkooperationens europeiska resor. Konturerna för ett nytt rum för importerad frivillighet och filantropi mejslas fram och arbetarrörelsens problem att hantera globaliseringen analyseras. Vi får veta vilka som är nationalstatens sista väktare, hur det går till när pappaskolor går på export, men också vad som kan hända med en transnationell gåva och varför en invandrarorganisation inte når hela vägen i sin europeiska strävan. Antologin är en fristående uppföljning på Civilsamhället i samhällskontraktet.

Medverkande författare: Abbas Emami, Katarina Friberg, Eva Karlberg, Marta Reuter, Roberto Scaramuzzino, Bengt Strömberg, Adrienne Sörbom, Noomi Weinryb, Magnus Wennerhag, Filip Wijkström, Pelle Åberg.