"Civilsamhället – nationalstatens sista väktare?" - Stockholm School of Economics