Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

"Civilsamhället – nationalstatens sista väktare?"

6 april medverkar Marta Reuter, forskare vid SCCSS, vid Morgonforum för att diskutera vad ideella organisationer kan göra när beslutsmakt och näringsliv rör sig över gränserna.

Vad händer med de svenska folkrörelsernas organisering och identitet när samhället blir allt mer transnationellt? Med utgångspunkt i sitt kapitel i antologin Civilsamhället i det transnationella rummet kommer Marta Reuter, forskare vid SCCSS, att medverka vid Morgonforum för att diskutera vad ideella organisationer kan göra när beslutsmakt och näringsliv rör sig över gränserna.

När: Den 6 april kl. 8.30-9.30.
Var: S:t Paul, Mariatorget 10.

Seminariet arrangerat av Forum - Idéburna organisationer med social inriktning och IDEELL ARENA. Efter Martas presentation följer samtal med Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO, My Durén, ordförande i Föreningen HEM och Eva Ekelund, planeringschef på Svenska kyrkans internationella avdelning.

Mer information om seminariet och anmälan hittar du här:
http://bit.ly/2nGyImp

Mer information om antologin finns på:
http://europeanpress.se/…/civilsamhallet-i-det-transnation…/

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more