Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Seminarium vid Score

Torsdag den 24 november kl. 10.00-11.30 gästas Score av Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, särskilt i offentlig organisation, vid Uppsala universitet.
Kerstin Sahlin;
Kollegialitet

I ett samhälle där kunskap är viktig är kollegialitet en nödvändighet. Kollegialitet ger strukturer och processer för att grunda verksamhet, beslut och utveckling på kunskap och för att utveckla kunskap.

Kollegialitet är en modern styrform men kollegialiteten står dock inte på egna ben, utan blandas vanligen med byråkratiska och företagslika former av styrning. En konsekvens av denna blandning är att det kan vara svårt att uttyda kollegialitetens särdrag, styrkor och effekter.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more