Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

”Sluta ideologisera civilsamhället"

Sophie Nachemson-Ekwalls rapport "Hållbar ägararkitektur för Sverige" presenterades på ett seminarium om hållbart ägande.

”Sluta ideologisera civilsamhället. Det måste få utgöra en tredje samhällssfär som existerar parallellt med näringslivet och den offentliga sektorn och därmed bidrar till en fungerande demokrati av egen kraft”, så skriver ek dr Sophie Nachemson-Ekwall i sin rapport Hållbar ägararkitektur för Sverige. Rapporten presenterades på ett seminarium om hållbart ägande den 23 september där också docent Filip Wijkström från SCCSS föreläste och deltog i paneldebatt.

Seminariet belyste hur vi kan skapa ett mer fungera alternativ för ägande genom ett mer långsiktigt och tålmodigt värdeskapande och genom en större bredd av ägare. För att få detta att fungera ser Sophie Nachemson-Ekwall inkluderandet av civilsamhället genom t. ex. kooperativ och idéburet företagande som en del av lösningen.

Vid seminariet, arrangerat av MISUM Stockholm School of Economics, deltog även Peter Norman, Lin Lerpold och Lena Hök.

Länk till rapporten via Global Utmaning:
https://www.globalutmaning.se/…/04/hallbaragararkitektur.pdf

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more